JOHANNA ANDERSSONS STIFTELSE

ANSÖKAN
Ansökningar sänds till

Johanna Anderssons stiftelse,
c/o Ulla Ahnfelt, Braxenvägen 4, 231 92 Trelleborg


VIKTIGT DATUM

senast 10 oktober skall ansökan vara stiftelsen tillhanda.
Stadgar och verksamhetsberättelse skall bifogas ansökan.
Beslut om anslag fattas i november innevarande år.


 
Ansökningsformulär pdf - fil.Ändrad: 15-12-18
 
 
 
Första sidan
 


Styrelse
Aktuella anteckningar


Ansökan
Regler

 
 
Copyright (c) 2015 Johanna Anderssons Stiftelse.